Lisanslı Deponun Faydaları

Lisanslı depoculuk sistemi, çiftçiye elde ettiği ürün için zaman faydası sağlayarak istediği kadar olan kısmını karar verdiği zamanda kullanmak veya ticaretini yapmak üzere tazeliğini koruyarak depolanmasını sağlar. 

Sağlıklı ve güvenli bir depolama ortamı yaratan, ticarette kolaylık için ürün senedi ve buna karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı ayrıca zamandan kazanç sayesinde ürünleri gerçek değerinden pazarlama fırsatı sağlayan lisanslı depoculuk sistemi çiftçilere ekonomik açıdan büyük kolaylık sağlamaktadır.

LİSANSLI DEPONUN AVANTAJLARI ;

  • Devlet Garantisinde Basılan ELÜS’lerin 24 Ay'a Kadar Depolayabilme Avantajı
  • %2 Stopaj Muafiyeti (Platform üzerinden satışlar için)
  • Kiralamada Tüm Mudilere Aylık Ton Başına 6 TL Devlet Desteği
  • ELÜS’ü Oluşturulan Ürünlerin Türkiye Ürün İhtisas Borsası Platformu’nda Ürün Depodan Çıkmadan Alım Satımının Gerçekleştirebilme Olanağı Sunulmaktadır.

Yeni Devlet Desteği Tebliği Yayınlandıktan Sonra

  • Çiftçiler İçin İlk 6 Ay Teslim Ettiği Ürünün ÇKS Miktarı Kadar Ton Başına Artı 3 TL Kiralama Desteği (Platform üzerinden satışlar için)
  • Çiftçiler İçin ÇKS Miktarı Kadar Araç başına 25 TL Analiz Desteği (Platform üzerinden satışlar için)
  • Çiftçiler İçin ÇKS Miktarı Kadar Ton Başına 25 TL Nakliye Desteği  (Platform üzerinden satışlar için)