Lisanslı Depoculuk Nedir ?

Şimşekli Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. , bakanlığın 5300 sayılı tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu ve bu kanun hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konulmuş yönetmelikler ile işleyişi sağlanan bir yapıdır.

Bu yapının birincil amacı çiftçinin üretmiş olduğu ürünlerin ürünlerin sınıf ve derecelerini yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlayan, teslim alınan net miktar üzerinden mudinin banka hesabına ürün senedini ihraç eden, sağlıklı ve sigortalı biçimde depolanmasını sağlamak ve belirli ürünlerde (buğday, arpa ve mısır) piyasa fiyatlarının belirlenmesine olanak sağlayan sistemin parçası olmaktır.

Bu sistem ile Şimşekli Lidaş; tarım ürünlerin ticaretini kolaylaştıran, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayan, platform borsasından  ürün senetlerini alan  yeni sahiplerine 24 aylık süre içerisinde kalitesini koruyan ve talep edildiği anda ürün senedini iptal ederek fiziki teslimatlarını sağlayan bir emanetçilik sistemidir.

Ürünlerin emniyetini sağlayan ve ürün ticareti yapanlara kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesini sağlayan kurumdur.